درباره گروه اقتصاد
 

گروه اقتصاد دانشگاه زنجان در مهرماه سال 1392 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش علوم اقتصادی، فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود.

این گروه هم‌اکنون در کنار اساتید مجرب خود، با بهره‌گیری از پتانسیل گروه‌های آموزشی دانشگاه زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر کشور بر آن دارد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی را هم ازنظر تئوری و هم ازنظر عملی پربار تربیت و آموزش دهد.

 
گروه اقتصاد داشنگاه زنجان با گسنرش گرایش علوم اقتصادی به دو گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در سال 1395 اقدام نمود.از سال 1397 این گروه در رشته علوم اقتصادی و گرایشهای ذیل دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد: 
 
1- گرایش علوم اقتصادی (نظری) 
2- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 
3- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
هم اکنون و از مهر 1398 این گروه با پذیرفتن دانشجویان مقطع کارشناسی فعالیت خود را توسعه داده است.
 
اتوماسیون اداری    سامانه گلستان  ایمیل دانشگاه    سیستم اساتید صندوق رفاه دانشجویی 

 

  پایگاه خبری

 

 

 


ارتباط با اقتصاد

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-