بروزرسانی: 21-3-1403
برنامه ریزی سیستم های اقتصاد

 

                 کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

......     چارت                                  
     سرفصل دروس

 

-

بازدید امروز: 2


ارتباط با اقتصاد

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-